Vroege Vogels is een vroege vogel wat boekhouding betreft.


Mijn fascinatie voor apps en software die: 

  • het super makkelijk maken, 
  • zoveel mogelijk automatiseren, 
  • en zelfs visueel aantrekkelijk zijn (jazeker), 

betekent voor jou als ondernemer dat worstelen met boekhouden tot het verleden behoort of dat je het zelfs leuk gaat vinden!

 
 

Starters  en ZZP'ers help ik op weg naar de ontdekking, dat boekhouden even makkelijk kan zijn als Facebooken.

 
En dat het niet kost maar geeft : inzicht, informatie om te beslissen, flexibiliteit om bij te sturen. Ondernemen blijft leuk wanneer je de boekhouding goed en slim inricht.


En voor BV’s met een bevlogen eigenaar bouw en onderhoud ik een stevige basis voor een gezonde financiële bedrijfsvoering. 


Daarnaast ben ik een partner in crime voor de cijferkant van bijzondere ondernemersdoelen. Zowel in rapportagetijd als daarbuiten.


Lees verder en laat het me weten wanneer ik iets voor je kan betekenen!